Size özel ve en iyi kanser tedavisi

Süreçlerimiz

1

Ön Görüşme

• Hastanın kendisi veya ilgili hekim bizimle iletişime geçer.
• Tarafımızca fiziki muayene yapılmaz. Klinik veriler ve (varsa) önceki moleküler teşhis tetkiklerin sonuçları değerlendirilir.
• Ön görüşme, yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılabilir. Tamamen ücretsizdir.
• Ön görüşme sırasında, program direktörümüz ve uzmanlarımız protokol hakkında bilgi verir ve tüm sorularınıza yanıt verir.
• Hastamızın başvurduğu hastanede, tedaviyi uygulayacak klinik/hekim ve patoloji bölümüyle iletişime geçilir.

2

Planlama

• Klinik veriler (patoloji, hematoloji, biyokimya, immünoloji, seroloji ve radyoloji) ve (varsa) önceki moleküler teşhis tetkiklerin sonuçları doğrultusunda, kurulumuzda yer alan klinik onkolog hekim ve tedaviyi uygulayacak hekim danışmanlığında süreç planlanır.
• Tanıya özgü olarak hangi genetik parametrelerin değerlendirileceğine karar verilir.
• İlgili klinik ve hekimler, sürecin gerektirdiği biyolojik örneklemin nitelikleri hakkında bilgilendirilir.
• Sürecin takvimi hakkında hasta ve hekim bilgilendirilir.

3

Örnekleme

• Biyopsi ve kan örneğinin değerlendirilmesi esastır.
• Örneklerin alınması, hastamızın başvurduğu hastanede, tedaviyi uygulayacak klinik/hekim ve patoloji bölümüyle iletişim halinde gerçekleştirilir.
• Örneklerin laboratuvarımıza transferi tarafımızca organize edilir.
• Örnekler kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek izolasyon öncesi dokuların uygunlukları doğrulanır. Örneğin uygun olmaması halinde klinikle tekrar iletişime geçilir.
• Örneklerden nükleik asit (DNA, RNA) ve hücre (tümör, sağlıklı, immün) izolasyonları laboratuvarımızda yapılır.

4

Moleküler Profilleme

• Kanserlerin karmaşık doğası nedeniyle bazen tanı konmakta güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca, birçok kanser türü, tedavilere farklı yanıtlar veren alt-tiplerden oluşmaktadır. Doğru tedavi süreçlerinin geliştirilmesi için, kanser türünün ve alt-tiplerinin en doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir.
• Etkin tedavi sürecinin planlanmasında en kritik aşamalardan birisi moleküler özelliklerin belirlenmesidir.
• Moleküler profilleme kapsamında Yeni Nesil Dizileme (NGS) çalışmaları ile hastaya özgü moleküler özellikler ortaya konur.
• Bunların başında, gen mutasyonları, varyasyonlar, kopya sayısı değişiklikleri, gen füzyonları, tümör mutasyon yükü, mikrosatelit instabilitesi gibi tedavi sürecini belirleyen ve tedavi yanıtını etkileyen moleküler özellikler gelmektedir.

5

Klinik Yorumlama

• Hastaya ait tüm klinik veriler, moleküler profilleme sonuçları ve ek bilgiler birlikte değerlendirilir.
• Olası tedavi seçenekleri bu doğrultuda gözden geçirilir. Bu seçenekler, onaylanmış terapilerin yanı sıra klinik araştırma sürecinde olan yenilikçi tedavi yaklaşımını da içerir.
• Klinik yorumlama neticesinde, mevcut tedavi yaklaşımların uygunluğu ortaya konur ve sıralanır.

6

Tedavi Seçeneklerinin Hücresel Düzeyde Doğrulanması

• Klinik yorumlama neticesinde belirlenen tedavi seçenekleri, kişinin kendi (tümör ve sağlıklı) dokusundan elde edilen hücreler üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları kapsamında değerlendirilir.
• Böylelikle, önerilen tedavinin olası etkinliği, toksisite düzeyi ve benzeri yanıtlar net olarak ortaya konur.
• Böylece, kişiye özel en doğru tedavi hedefleri ve en doğru tedavi seçenekleri belirlenmiş olacaktır.

7

Raporlama

• Hizmetimizin esas dokümanı detaylı moleküler bilgileri ve tedaviye ait varılan sonuçları yazılı şekilde takdim eden moleküler rapordur.
• Kişiye özel en doğru tedavi hedefleri ve en doğru tedavi seçenekleri bu raporda ortaya konur.
• Raporda, değerlendirmeye esas tüm veriler, değerlendirme kısıtları, moleküler profilleme ve hücresel doğrulama süreçlerinin sonuçlarına detaylı olarak yer verilir.
• Terapi seçeneklerinin uygulanmasına tavsiyelerimiz doğrultusunda klinisyen karar verir. Talep halinde, endikasyon dışı tedaviler ve klinik deneylere erişim için ek destek sağlanır.