Kapsamlı genomik profilleme hizmetimiz ile tedaviyi kişiselleştirin.

  • Kapsamlı genomik profilleme hizmetimiz ile tedaviyi kişiselleştirin.
  • Kan örneği mutasyon tespiti
  • Somatik ve germline varyasyon tespiti
  • Yapay zeka desteği

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalması bazı gen mutasyonlarına bağlıdır. Bu nedenle kanserli hücrelerin genetik analizi, kanser tedavisini yönlendirmek için oldukça önemlidir.

CanCell Check™, kansere sebep olan gen mutasyonlarını tespit etmeyi ve hastaya en uygun ilaç seçeneklerini belirlemeyi amaçlayan bir kapsamlı genomik profilleme hizmetidir.

2021 Yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenler tarafından geliştirilen CanCell Check™, Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılarak kanserle ilişkilendirilen genleri detaylı bir şekilde inceler. Hizmet sürecinde, kısıtlı gen panelleri yerine oldukça kapsamlı ekzom panellerini kullanır.

CanCell Check™, konvansiyonel genomik biyobelirteçlerin yanı sıra Mikrosatelit İnstabilitesi (MSI) ve Tümör Mutasyon Yükü (TMB) gibi yeni nesil biyoişaretçileri de dikkate alır. Bu sayede, kanser hastalarının kemoterapinin yanı sıra İmmünoterapi uygulamalarına uygunluğunun değerlendirilmesine de imkân sağlar.

Bunlara ek olarak, kan ve tümör doku örneklerinde iki ayrı genomik profilleme yapar. Yapılan genomik profilleme sonuçlarını birlikte değerlendirir, böylece tedavi sürecini ve etkinliğini belirleyecek somatik ve germline varyasyonları yüksek doğrulukta tespit eder. Takip testlerine ihtiyacı da en aza indirir.

CanCell Check™, sonuçların yorumlanmasında biyoinformatik uzmanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazılım kullanır. Böylece hastanın faydalanabileceği tedavileri tamamlanmış klinik çalışmalar veya devam etmekte olan klinik deneyler arasından seçerek raporlayabilir.

CanCell® hizmet süreci raporlama ile sona ermez. Tedavi süreci boyunca hekime destek sağlamaya, hekimlerin süreç içerisinde oluşan sorularına cevap vermek üzere gerektiğinde verileri farklı yönlerle değerlendirir. Böylece, tedavi sürecinin etkinliğini arttırırken, ek ve takip testlerine ihtiyacı en aza indirir.

Hastalığın nüksetmesi durumunda, CanCell® veri tabanında yer alan rapor bilgilerinden de faydalanarak kanserin zaman içindeki değişimini inceleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilir. Hastalara ait her türlü veriyi ilgili Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanır ve güvenliğini sağlar.

CanCell Check™ ve CanCell Validate™ hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurabilir, hizmetlerden faydalanmak için hekiminize danışabilirsiniz.