İlaç etkinlik denemeleri hizmetimiz ile güvenle tedaviyi yönlendirin.

 • Kanser tipi: Solid Tümörler
 • SNumune Tipi: Taze biyopsi, kan
 • Raporlama Süresi: 21-30 gün

CanCell Validate™ Nedir?

Kanser, malign adı verilen kötü huylu tümörlerin kontrolsüzce büyümesi ve ileri evrelerde çevre dokulara yayılması ile oluşan bir hastalıktır. Vücutta ilk kanserli dokunun oluşumunda, kanserin ilerlemesinde ve metastazında tümör hücrelerinin yanı sıra, tümör mikroçevresindeki doku kaynaklı sağlıklı hücreler, fibroblastlar ve immün hücreler önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak kanser, farklı organlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve tedavisi oldukça zordur.

Ancak, tüm kanser hastaları aynı ilaca yanıt vermeyebilir. Bu nedenle, kanser hastaları için önerilen tedavilerin etkinliğini önce laboratuvar ortamında test etmek oldukça önemlidir. Tam da bu noktada, kişiye özel tedavi seçenekleri sunan yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

CanCell Validate™, 2021 Yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenler tarafından bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilmiştir.

Hastanın tümöründen elde ettiği kanserli ve sağlıklı hücreler, ve kan örneğinden elde ettiği immün hücreleri kullanarak tümör organoidleri oluşturur. Tümör organoidleri, hastaların tümör hücrelerinin 3 boyutlu bir modelini oluşturarak, ilaçların etkinliğini ve yan etkilerini test etmek için kullanılır.

CanCell Check™ ile belirlenen ilaç seçeneklerinin etkinliğini doğrulanan organoidler üzerinde dener. İlaçların etkinliğine ek olarak, hastanın direnç göstereceği ilaçları da belirler. Böylelikle hastaya en uygun tedavi seçeneğini raporlar.

CanCell Validate™, sunduğu kişiye özel tedavi çözümü ile, hastaların tedavi sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasına ve yan etkilerin minimuma inmesine yardımcı olur. İlaçların etkinliğini önceden test ederek, hastaların tedaviye daha fazla güven duymasını sağlar.

CanCell Validate™, hastadan cerrahi ya da biyopsi yoluyla alınan dokuyu kullanarak çalışır. Dokunun alındığı operasyonu takip eden 24 saat içerisinde CanCell® laboratuvarlarına uygun koşullarda ulaştırılması gerekir. Dokunun uygun koşullarda transferini CanCell® gerçekleştirir.

Hastalığın nüksetmesi durumunda, CanCell® veri tabanında yer alan rapor bilgilerinden de faydalanarak kanserin zaman içindeki değişimini inceleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilir. Hastalara ait her türlü veriyi ilgili Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanır ve güvenliğini sağlar.

Neden CanCell Validate™?

 • Yüksek Yaşam Kalitesi – Uygulanacak tedavilerin etkinliğinin önce laboratuvar ortamında denenmesi, hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasının ve daha az yan etki gözlenmesinin önünü açar. Böylelikle tedavi sürecinde ve sonrasında daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmayı hedefler.
 • Düşük Tedavi Maliyetleri – Etkisiz veya çalışma olasılığı düşük olan tedavilerin kullanılmasını önlemeye yardımcı olarak, tedavi maliyetlerinin düşmesine katkı sağlar.
 • Hızlı Sonuç Süresi – Sonuçları 21-30 günde raporlayarak hızlı tedavi kararları alınmasına yardımcı olur.
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi Önerileri – Analiz sonuçları biyoinformatik uzmanları tarafından yorumlanarak, hastalar için en faydalı olacak tedaviler tamamlanmış klinik çalışmalar veya devam etmekte olan klinik deneyler arasından seçerek raporlanabilir.
 • En Yeni Teknolojilerin Kullanımı – Kullanılan yenilikçi 3 Boyutlu tümör organoidleri, ve bilim dünyasında gerçekleşen yeniliklerin sürekli takibi ile en doğru sonuçlara ulaşma olanağı yaratır.
 • Veri Güvenliği ve Gizliliği – Hastalara ait her türlü veriyi ilgili Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanır ve güvenliğini sağlar.
 • Sürekli Veri Desteği – CanCell® hizmet süreci raporlama ile sona ermez. Tedavi süreci boyunca hekime destek sağlamaya, hekimlerin süreç içerisinde oluşan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gerektiğinde verileri farklı yönlerle değerlendirilebilir. Böylece, tedavi sürecinin etkinliği arttırılırken, ek ve takip testlerine ihtiyaç en aza indirilir.
 • Nüks Vakalarına Hizmet İmkanı – Hastalığın nüksetmesi durumunda, CanCell® veri tabanında yer alan rapor bilgilerinden de faydalanarak kanserin zaman içindeki değişimini inceleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilir.

CanCell Validate™ Rapor Bölümleri