Kapsamlı genomik profilleme hizmetimiz ile tedaviyi kişiselleştirin.

 • Kapsamlı ekzom panelleri
 • Somatik ve germline varyasyon tespiti
 • MSI, TMB gibi yeni nesil biyoişaretçiler
 • Yapay zeka desteği

CanCell Check™ Nedir?

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalması bazı gen mutasyonlarına bağlıdır. Bu nedenle kanserli hücrelerin genetik analizi, kanser tedavisini yönlendirmek için oldukça önemlidir.

CanCell Check™, kansere sebep olan gen mutasyonlarını tespit etmeyi ve hastaya en uygun ilaç seçeneklerini belirlemeyi amaçlayan bir kapsamlı genomik profilleme hizmetidir.

2021 Yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenler tarafından geliştirilen CanCell Check™, Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılarak kanserle ilişkilendirilen genleri detaylı bir şekilde inceler. İnceleme sonucu hastanın kanserinin yapısına özel, etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış veya çalışmaları devam etmek etmekte olan tedavi seçeneklerini raporlar.

Neden CanCell Check™?

 • Yüksek Yaşam Kalitesi – Tedavide daha hedefli ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım izlenmesi, hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasının ve daha az yan etki gözlenmesinin önünü açar. Böylelikle tedavi sürecinde ve sonrasında daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmayı hedefler.
 • Düşük Tedavi Maliyetleri – Etkisiz veya çalışma olasılığı düşük olan tedavilerin kullanılmasını önlemeye yardımcı olarak, tedavi maliyetlerinin düşmesine katkı sağlar.
 • Geniş Panel Seçenekleri – Organ tabanlı panellerden daha kapsamlı panellere kadar test imkanları sunmak, geniş bir tabana hizmet verilebilmesine imkan sağlar.
 • Hızlı Sonuç Süresi – Sonuçları 10-14 günde raporlayarak hızlı tedavi kararları alınmasına yardımcı olur.
 • Yeni Nesil Biyoişaretçiler – Tümör Mutasyon Yükü (TMB), Mikrosatelit İnstabilitesi (MSI) ve Homolog Rekombinasyon Eksikliği (HRD) gibi yeni nesil biyoişaretçileri de dikkate alarak, hastaların kemoterapinin yanı sıra immünoterapi uygulamalarına uygunluğunun değerlendirilmesine de imkân sağlar.
 • Karşılaştırmalı Analiz İmkanı – Kan ve tümör doku örneklerinde iki ayrı genomik profilleme yaparak tedavi sürecini ve etkinliğini belirleyecek somatik ve germline varyasyonları yüksek doğrulukta tespit eder. Böylelikle takip testlerine ihtiyacı da en aza indirir.
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi Önerileri – Analiz sonuçları biyoinformatik uzmanları tarafından yorumlanarak, hastalar için en faydalı olacak tedaviler tamamlanmış klinik çalışmalar veya devam etmekte olan klinik deneyler arasından seçerek raporlanabilir.
 • En Yeni Teknolojilerin Kullanımı – Güncel genom dizileme ve analiz teknolojilerinin kullanımı, ve bilim dünyasında gerçekleşen yeniliklerin takibi ile en doğru sonuçlara ulaşma olanağı yaratır.
 • Veri Güvenliği ve Gizliliği – Hastalara ait her türlü veriyi ilgili Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanır ve güvenliğini sağlar.
 • Sürekli Veri Desteği – CanCell® hizmet süreci raporlama ile sona ermez. Tedavi süreci boyunca hekime destek sağlamaya, hekimlerin süreç içerisinde oluşan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gerektiğinde verileri farklı yönlerle değerlendirilebilir. Böylece, tedavi sürecinin etkinliği arttırılırken, ek ve takip testlerine ihtiyaç en aza indirilir.
 • Nüks Vakalarına Hizmet İmkanı – Hastalığın nüksetmesi durumunda, CanCell® veri tabanında yer alan rapor bilgilerinden de faydalanarak kanserin zaman içindeki değişimini inceleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilir.

CanCell Check™ Panelleri

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalması bazı gen mutasyonlarına bağlıdır. Bu nedenle kanserli hücrelerin genetik analizi, kanser tedavisini yönlendirmek için oldukça önemlidir.

CanCell Check™, kansere sebep olan gen mutasyonlarını tespit etmeyi ve hastaya en uygun ilaç seçeneklerini belirlemeyi amaçlayan bir kapsamlı genomik profilleme hizmetidir.

2021 Yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenler tarafından geliştirilen CanCell Check™, Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılarak kanserle ilişkilendirilen genleri detaylı bir şekilde inceler. İnceleme sonucu hastanın kanserinin yapısına özel, etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış veya çalışmaları devam etmek etmekte olan tedavi seçeneklerini raporlar.

CanCell Check™ Süreci Nasıl İşliyor?

CanCell Check™ Rapor Bölümleri